Általános szerződési feltételekÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

-az Arzenál ’90  Kft. vásárlói számára -

Üdvözöljük az Arzenál ’90 Kft. (8000 Székesfehérvár Széchenyi u. 144. cégjegyzéks  07 09 004941 , adószám: 11455143-2-07, levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Széchenyi u. 144. e-mail cím: info@arzenal.hu,) – továbbiakban Eladó - rendszerében.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a regisztráció illetve vásárlás során a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) elfogadja, így kérjük, hogy azt regisztrációt illetve a vásárlást megelőzően figyelmesen olvassa végig. Javasoljuk, hogy az ÁSZF-et töltse le a számítógépére, hogy azt mindig könnyedén elérhesse, amennyiben tanulmányozni kívánja.
1. Bemutatkozás
Az Eladó célja, hogy az általa forgalmazott termékeket Ön mielőbb és a legkényelmesebb módon kézhez kaphassa, ezért hoztuk létre ezt a felhasználóbarát, könnyen kezelhető és átlátható webshopot.
2. Értelmező rendelkezések
Eladó: az Arzenál ’90 Kft. illetve a vele szerződésben álló, a termékek jelen webshopon történő forgalmazásával megbízott harmadik személy vagy személyek.
Ügyfél/Felhasználó/Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, személyegyesülés, aki a webshop használatával az Eladótól a honlapon forgalmazott termékeket megvásárolja, vagy ennek érdekében regisztrál.
Termék: minden olyan Eladó által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amelyet az Ügyfél a https://www.arzenal.hu/  oldalon megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan az Ügyfél az https://www.arzenal.hu/ oldalon a rendelését leadhatja.
Weboldal: a  https://www.arzenal.hu/  weboldal.
Webshop: Eladó, vagy az általa megbízott személy által üzemeltetett https://www.arzenal.hu/  oldalon elérhető webshop.
Kosár: a Webshopban megvásárlásra kiválasztott Termékeket tartalmazó lista.
Szerződés: Eladó és a tőle terméket a https://www.arzenal.hu/  oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Ezen elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban a Vásárlónak küldött elektronikus visszaigazoló levélből rekonstruálható.
Rendelés: egy elektronikus dokumentum, azaz az Eladó és Vásárló között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Vásárló a Weboldal segítségével ismerteti az Eladóval a Weboldalon található Termékek valamelyikének megvásárlási szándékát.
Átutalás: valamely Termék és/vagy Szolgáltatás Eladó általi eladásából eredményezett összeg bevétele vagy visszatérítése, az Eladó által elfogadott kártyakezelő szolgáltatásai használata révén, a leszállítási módtól függetlenül.
Saját fiók: a Weboldalon történő regisztrációval és a regisztráció során szükséges adatok megadásával létrehozható olyan fiók, amely eltárolja a Felhasználó által megadott személyes adatokat, így az a későbbi vásárlásokhoz a felhasználónév és jelszó megadásával újra előhívható.
Szállító: a Weboldalon megrendelt Termékek kiszállítását végző GLS General Logistic Systems Kft., vagy egyéb csomagküldő szolgálat.
3. A jogi megfelelőség
3.1.  A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően Eladó az alábbiakról tájékoztatja:
•    - a szerződés megkötése a Weboldalon történő regisztrációval, vagy a Webshop-on keresztül történő vásárlás befejeződésével történik meg.
•    - a jelen ÁSZF és annak esetleges későbbi módosításai a Weboldalon elérhetőek lesznek, azonban javasoljuk, hogy azt a Regisztrációt vagy Vásárlást megelőzően töltse le a számítógépére, vagy nyomtassa ki és gondosan őrizze meg.
•    - amennyiben az adatai a Regisztráció során helytelenül kerültek rögzítésre, vagy azok a regisztrációt követően megváltoztak, úgy azok kijavítását a Weboldalon szereplő elérhetőségeinken írásban kérheti.
•    - vásárlás esetén kérjük, figyelmesen győződjön meg arról, hogy az adatait helyesen adta meg, ugyanis Vásárlás esetén a megadott adatokon már nem tud módosítani.
•    - Jelen szerződés nyelve a magyar, amennyiben a jelen ÁSZF magyar és valamely idegen nyelvű változata között eltérés lenne, úgy vita esetén a magyar változat az irányadó. 
 4. A regisztráció folyamata és feltételei
4.1. Eladó Webshopjában valamennyi természetes és jogi személy regisztrálhat. Ehhez kérjük, kövesse a Weboldalon található útmutatást.
4.2. A Regisztráció során szükséges megadni a rendszer által kötelezően megadandónak előírt adatokat. Ezen adatok megadása nélkül a Regisztráció iránti kérelem kitöltése érvényesen nem fejezhető be.
4.3. Minden olyan jogi személy regisztrálhat a Weboldalon keresztül, amely az adott ország jogi szabályozása értelmében rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel és felhatalmazásokkal illetve nem áll fizetésképtelenségi vagy jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás alatt.
4.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Eladó saját belátása szerint dönt a regisztráció iránti kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Az Eladó a döntését nem köteles indokolni és az abból fakadóan a Felhasználónál keletkező semminemű kár vagy elmaradt vagyoni előny megtérítéséért felelősséget nem vállal. Az Eladó különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben utasítja el a regisztrációs kérelmeket:
•    - nem valós cégadatok
•    - helytelenül kitöltött regisztrációs kérelem
•    - elutasított regisztrációs kérelem változatlan formában történő ismételt benyújtása
4.5. A regisztráció sikeres befejezéséről a Felhasználó értesítést kap.
5. A vásárlás
5.1. A vásárlás a Weboldalon elérhető Webshopon keresztül történhet.
5.2. A Webshop menüpontjait igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a Felhasználó könnyen tájékozódjon, minden termék és funkció gyorsan elérhető legyen.
5.3. A Webshopban megvásárolható egyes termékekhez kapcsolódóan megtekinthető a termékekről készült fénykép, tulajdonságaikról készült leírás, a választható kiszerelés/mennyiség , a nettó vagy bruttó vételár.
5.4. A vásárláshoz a Webshopon elérhető termékek közül a Felhasználó kiválasztja az ott feltüntetett Termékek közül azt vagy azokat, amelyeket meg kíván vásárolni, s a vásárolni kívánt Termék mennyiségének megadása után a Termékek alatt található „Kosárba” feliratú gomb megnyomásával az adott termék a Kosárhoz adható.
5.5. A Kosár tartalma az erre szolgáló ikonnal megtekinthető, illetve módosítható.
5.6. A vásárlás folyamata: megrendelés előtt Önnek meg kell adnia a kért adatokat, vagy amennyiben már regisztrált rendszerünkben, jelentkezzen be, ezzel is meggyorsítva a rendelés leadás folyamatát. Amennyiben még nem regisztrált, a „Bejelentkezés” menüpontban a „Regisztráció” feliratra kattintva  van lehetősége regisztrálni. Itt minden kért adat megadása szükséges a rendeléshez. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!
A bejelentkezést a „Bejelentkezés” menüpontban végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a „Belépés” gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelennek a Rendeléseim története, Adataim, Kedvencek, Kedvencek  módosítása, illetve a Kilépés  menüpontok.
Ha kosárban a „Kasszához” gombra klikkel és be van lépve, akkor eljut a „Szállítási és fizetési adatok” oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb lehetőségeket a szállításra illetve a fizetésre vonatkozólag. Ha elkészült nyomja meg a „Megrendelés folytatása” gombot.  Ekkor megjelenik az rendelés összefoglalása, itt is lehetősége van még adatainak módosítására, illetve megjegyzés hozzáfűzésére . A megrendelés elküldéséhez nyomja meg a „Vásárlás” gombot..
A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a „rendeléseim” menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit az adott áruházban elküldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, jelölje be az ÁSZF elfogadására vonatkozó, illetve az adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó négyzeteket és a „Vásárlás” gombra kattintva zárja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint
Ön a „Vásárlás” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén fizetési kötelezettséget von maga után.
5.7. Az érvényes Rendelés leadásának feltétele a Kosárban szereplő termékek árának maradéktalan megfizetése. A Weboldalon szereplő árak bruttó vagy nettó árak, forintban értendőek, az ÁFÁ-t tartalmazzák. A szállítási költséget nem tartalmazza a vételár. A weblapunkon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. A Webshopban a fizetés  előreutalással  utánvéttel, vagy személyes átvételkor készpénzzel vagy bankkártyával  lehetséges.
5.8. A Rendelés kizárólag abban az esetben minősül érvényesen leadott rendelésnek, amennyiben a Kosárban szereplő termékek vételára, valamint a Weboldal által számított szállítási díj az Eladó részére a webshopon megadott pénzforgalmi számláján maradéktalanul jóváírásra kerül. A fizetés napja az a nap, amikor a jelen pont szerinti összeg az Eladó webshopon megjelölt pénzforgalmi számláján jóváírásra kerül.Az Eladó a leadott rendelést a regisztrációkor megadott elektronikus levélcímen igazolja vissza, a megrendelés a visszaigazolással válik elfogadottá.
5.9. Az Eladó az érvényesen leadott rendelés kézhezvételétől számított, a visszaigazolásban szereplő határidőn belül intézkedik a megrendelt Terméknek vagy Termékeknek a Szállító részére történő átadásáról. Amennyiben a megrendelés teljesítése a fenti határidőben az Eladón kívül álló okból nincs lehetőség, úgy erről a tényről és a szállítás várható határidejéről az Eladó elektronikus levélben értesítést küld. Az áruk kiszállítása a rendelések beérkezési sorrendje szerint történik, a készlet erejéig.
5.10. A Termékek kiszállítása a Szállító tájékoztatása szerint történik. A Szállító kiválasztása során az Eladó a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva járt el, azonban a Szállító tevékenységéért, annak késedelmes vagy hibás voltából fakadó valamennyi kártért az Eladó a felelősségét Ptk. rendelkezései szerint kizárja.
5.11. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
6.  A felelősség kizárása
6.1. A Regisztráció vagy a Vásárlás során megadott adatok helyességéért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli, az abban szereplő hibákért, elírásokért, vagy az ezekből fakadó valamennyi kárért kizárólagosan Felhasználó felelős.
6.2. A Szállító kiválasztása során az Eladó a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva járt el, azonban a Szállító tevékenységéért, annak késedelmes vagy hibás voltából fakadó valamennyi kártért az Eladó a felelősségét kizárja.
6.3. Rendelés leadása céljából bármely Ügyfélnek hozzáférése van a Weboldalhoz. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza az Ügyfél hozzáférését valamely Rendelés leadása tekintetében abban az esetben, ha úgy tekinti, hogy az Ügyfél a viselkedésével vagy a Weboldalon folytatott tevékenysége az Eladó vagy harmadik személyek részére sérelmes.
6.4. Az online fizetések esetében az Eladó nem felelős/nem vonható felelősségre a Vásárló által fizetendő semmilyen egyéb pótköltség vonatkozásában, ideértve, de nem kizárólag, a Vásárló kártyakibocsátó bankja által alkalmazott valutaváltási díjakat is.
6.5. Amennyiben az Eladó a Rendelést nem tudja teljesíteni, úgy ennek észlelését követően ennek tényét 3 (három) munkanapon belül köteles jelezni az Ügyfél részére, egyúttal elállni a szerződéstől és intézkedni a Megrendeléssel egyidejűleg a Vásárló által az Eladó részére kifizetett díjak és költségek visszautalásáról. Az Eladó a jelen pontban rögzített összegek visszafizetésén túl felelősségét minden a Vásárlónál vagy harmadik személynél felmerülő, a szerződéstől való elállásból eredő kár megfizetéséért kizárja.
6.6. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
6.7. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól.
6.8. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt.
6.9. Eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha minden gondossága ellenére a Weboldalon hibás ár vagy téves információ szerepel, különös tekintettel, ha az nyilvánvalóan felismerhető, vagy a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő (pl. 0 Ft vagy 1 Ft). Ilyen esetekben Eladó nem köteles a terméket hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásban vagy azt követően felajánlhatja a Vásárlónak a valós áron történő szállítás lehetőségét, aminek ismeretében a Vásárló eldöntheti, hogy a valós áron megvásárolja-e a terméket.
7.  A Vásárló felelősségvállalása
7.1. A Megrendelő kijelenti, hogy az itt iktatott Vásárlási feltételeket elolvasta, megértette és tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért anyagi felelősséggel tartozik. A megrendelőnek jogában áll a megrendelés elküldése után, de még a termék kiszállítása előtt elállni a vásárlási szándékától, valamint Felhasználó név-, a regisztráció törlésére, adatok módosítására, hírlevélről lejelentkezésre.
8. A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
8.1. A Termékekhez fűződő valamennyi alkotói jog az Eladó és partnerei tulajdonát képezi.
8.2. A Weboldalon elhelyezett valamennyi tartalom (különösen az ott található szövegek, ábrák, képek) az Eladó vagy partnerei szellemi tulajdonát képezi.
8.3. A Weboldalon található tartalom bárminemű felhasználása, illetve Termékek másolása reprodukálása kizárólag a tulajdonosok előzetes, írásbeli engedélyével, az abban foglalt feltételek teljesítése mellett történhet.
8.4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalhoz és a Termékekhez, mint alkotásokhoz fűződő bármely jogának megsértése esetén a jogsértő személlyel vagy személyekkel szemben valamennyi jogszabály által számára biztosított eszközzel fellépjen. Az Eladó semmilyen nyilatkozata nem értelmezhető úgy, hogy a jelen pontban foglalt jogáról részben vagy egészben lemond.
8.5. Az Ügyfélhez vagy Vásárlóhoz bármely kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefon stb.) átküldött vagy az Ügyfél által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Eladó szerződéses kötelezettségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Eladó alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, az illető tartalom vonatkozásában.
9. Az elállás joga
9.1. Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a Webáruházon keresztül megrendelt termékek vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján.
Az elállási jog gyakorlásának a határideje:
- a termék átvételének napjától számított 14 nap.
- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától számított 14 nap.
- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átvételének napjától számított 14 nap.
A fentiektől eltérően az Ügyfél jogosult az elállási jogát szerződés létrejötte, vagy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.
Ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a  vállalkozás nem köteles megtéríteni.
A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.
A Vásárló az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát megteheti a következő csatornákon:
-  szóban: személyesen a  H-8000 Székesfehérvár Széchenyi u. 144. címen vagy telefonon a 22/511-420 telefonszámon
-  emailben: info@arzenal.hu
-  vagy az alábbi nyilatkozat mintát kitöltve  juttassa el az alábbi címre postán vagy személyesen: 
Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
Elállási / Felmondási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
9.2. Elállás esetén Ügyfél köteles saját költségén gondoskodni a Terméknek az Eladó részére történő visszajuttatásáról.
 Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk.
A Vásárló köteles az Eladó részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.
9.3. Az Eladó mindaddig visszatarthatja részére az Ügyfél által kifizetett összeget, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.
9.4. A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve az általánosan elvárható, szükséges használati minimumot (a termék átnézése, max. 10% mennyiségi hiány). Az elállás esetén az Ügyfél felelős minden olyan, a visszaküldött Termékben keletkezett kárért, amely annak nem rendeltetésszerű használatából keletkezett, így különösen, de nem kizárólagosan felel a Termék sérüléseiért vagy annak alkatrészeinek elveszéséért. A sérült vagy 10 %-ot meghaladó hiányos terméket az Eladónak nem áll módjában visszavenni.
A csomag átvételekor a Vásárló mindenképp győződjön meg annak külső sértetlenségéről. Amennyiben külsérelmi nyomokat talál a csomagon, mindenképp azonnal kérje a kárjegyzőkönyv felvételét a futártól és a futárral közösen ellenőrizzék le a csomag beltartalmát is (csak külsérelmi nyom esetén) és ezt azonnal jelezze ügyfélszolgálatunknak (info@arzenal.hu) írásos formában, legkésőbb 1 munkanapon belül.
Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor sajnos nem tudjuk érvényesíteni kártérítési igényt, továbbá a csomagot nem tudjuk visszavenni és helyette új termékeket küldeni vagy rendelés összegét visszautalni!
 
9.5. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.
10. A szavatosság
10.1. Az Eladó az általa forgalmazott Termékek vonatkozásában a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint kellékszavatosság terheli. Ennek keretén belül amennyiben a Termék hibás, úgy a Vásárló elsődlegesen annak kicserélését vagy kijavítását kérheti az Eladótól, amennyiben erre nincs lehetőség, vagy azt az Eladó nem vállalja, úgy a Vásárló választása szerint árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. A kellékszavatosság részletes szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167. § rendelkezései tartalmazzák. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a termék hibáját a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül köteles bejelenteni, a késedelmes bejelentésből eredő károkért Eladó felelősségét kizárja.
A kellékszavatossági igény érvényesítésének együttes feltételei:
 • -2 éven belüli vásárlás
 • -a vásárlásról szóló számla / vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél megléte
 • A kellékszavatossági igény elutasítható:
 • -ha a vásárlást számla/ vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél nem igazolja;
 • -ha a szavatossági igény érvényesítésének 2 éves határideje eltelt;
 • -rendeltetésellenes használatból eredő hiba esetén;
 • -helytelen kezelésből, tárolásból, szakszerűtlen tisztításból, ápolásból eredő hiba esetén;
 • -elemi kár, sérülés, erőszakos külső behatás okozta hiba esetén;
 • -szakszerűtlen javításból eredő hiba esetén;
 • -ha a hiba vásárláskor is látható volt és arról a vásárlót tájékoztatták, vagy a hiba meglétét írásban közölték a vásárlóval;
 • -a vásárló igényét határidőn túl jelentette be;
 • -a hiba a vásárlás után keletkezett;
 • -helytelen kezelés vagy tárolás miatt;
 • -erőszakos külső behatás miatt.
Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két év két részre tagolódik:
1.)  A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a termékkel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeken. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni. A hibás/ meghibásodott/kifogásolt terméket természetesen nem célszerű tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt az Eladó nem köteles megtéríteni. Amennyiben a hiba eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű, vitás a felek között, úgy Eladó független szakvéleményt kér ennek megállapítására.
2.) A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló bizonyíthatja, hogy a meghibásodás oka már eladáskor benne volt a termékben.
10.2. A vásárolt Termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 9.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy
•    - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
•    - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
•    - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
11. Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos tudnivalók
11.1  Az Eladó felhívja a figyelmet, hogy a jelen általános szerződési feltételek időről időre változhatnak. Éppen ezért az Eladó kéri, hogy amennyiben Regisztrált felhasználó, úgy az egyes Vásárlások előtt rendszeresen tekintse meg a jelen általános szerződési feltételeket. Az általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítéseket a Weboldalon tesszük közzé. Az esetleges változások során a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartjuk.
11.2.  Az esetleges módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Ez alól kivételt képeznek az Eladó Weboldalának vagy Webshopjának új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások, amelyek azonnal hatályba lépnek. Amennyiben az új/módosított ÁSZF tartalmával nem ért egyet, úgy kezdeményeznie kell a regisztráció törlését a Weboldalon található elérhetőségek bármelyikén. Az új/módosított ÁSZF hatálybalépését követően az Eladó rendszerének használatával az új/módosított ÁSZF-et elfogadja.
11.3.  Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, és az Eladó nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy az Eladó lemondana bármilyen, a jelen szerződésből, jogszabályból vagy bírósági gyakorlatból fakadóan bármely őt megillető jogáról.
12. A kezelt adatokkal kapcsolatos rendelkezések
12.1. Az Eladó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a rendszer igénybevétele során.
12.1. Az Eladó a Felhasználóval kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használja fel:
 • - a regisztráció és az Eladó rendszer igénybevétele céljából;
 • - a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából;
 • - az Eladó a Felhasználóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása, valamint fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából; és a fentiekkel összefüggésben a Felhasználóval való kommunikáció céljából.
 • - a megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a Vásárló kifejezetten hozzájárul.
12.2.  A Felhasználóval kapcsolatos információt az Eladó csak addig őrzi, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. Az Eladó nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.
12.3.  A Felhasználó kérelmére az Eladó tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
12.4. A Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat a Felhasználó engedélye nélkül az Eladó nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve abban az esetben, ha a Felhasználóval kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, illetve amennyiben hatóság az Eladót erre kötelezi.
12.5. Abban az esetben, ha a Felhasználó személyes adatát harmadik féllel az Eladó megosztja, az Eladó minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.
12.6. Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Felhasználónak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. A Felhasználó ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti az Eladó. Amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérés merülne fel, a Weboldalon található elérhetőségeken, vagy postai úton lehetőség van ezek előterjesztésére.
12.7.  Az előbbiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül a Felhasználó az alábbiakra jogosult:
 • - tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
 • - kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;
 • - az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 • - jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és
 • - követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését.
12.8.   Az Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes országok nemzeti jogszabályai az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat a jelen ÁSZF-ben leírtakhoz képest részletesebben is megállapíthatják.
12.9.   Az Eladó kötelezettsége biztosítani a Felhasználóval kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy az Eladó megvédje a Felhasználó személyes adatait, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, az Eladó ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított. Az Eladó ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy a Felhasználó személyes adatának kezelése során a rendelkezésére álló eszközökkel megakadályozza minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére a Felhasználó információjának biztonságát teljes mértékben az Eladó nem tudja garantálni.
12.10.  A Felhasználó információinak biztonságát az Eladó a következő eszközökkel védi: kódolás használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). A Felhasználó segítséget nyújthat az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszavát rendszeresen megváltoztatja.
Ha a Vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járhat el.
13. Sütik és „web beacon”-ök
13.1. Az Eladó a rendszer bizonyos területein sütiket használ. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak a Felhasználó merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben a Felhasználó korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek az Eladónak megérteni, hogy a Weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatói mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a Weboldalt jobban tudja igazítani az a Felhasználó igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tud nyújtani az Eladó online látogatói számára.
13.2. A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse, ha süti érkezik a gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük, használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ez a weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet ezen weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy a Felhasználó annak minden előnyét kihasználja.
13.3. Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal illetve külső adatszállítókkal az Eladó nem cserél sütiket.
13.4. Ez a weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ök a sütikkel összhangban működnek, és a következőkre használhatók fel (példálózva): 
•    - számlálják a weboldal látogatóit;
•    - figyelik, ha a Felhasználó bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre;
•    - segítségükkel mérhető, hogy mennyire voltak népszerűek a rendszer bizonyos elemei. 
 14. Panaszkezelés
14.1. A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Telefon: +36 22 511 420
Internet cím: http://www.arzenal.hu
E-mail: info@arzenal.hu
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,  telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Lásd ÁSZF. 16. pont
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint
14.2. Előfordulhat, hogy az egyes termékek mellett feltüntetett fényképfelvételen nem a megrendelt termék látszik, ebben az esetben fel van tüntetve, hogy az adott kép illusztráció. Előfordulhat, hogy a megrendelt terméket más csomagolásban kapja meg, de ez magát a terméket nem érinti. Természetesen ebben az esetben panaszát nem áll módunkban orvosolni, mert ez nem számít hibás teljesítésnek.
15. Alkalmazott jog, joghatóság
15.1. Az Eladó és a Vásárlók között létrejövő valamennyi jogvita megoldására a Felek elsődlegesen békés úton kötelesek, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a jogvita eldöntésére kikötik az Eladó mindenkori székhelye szerint illetékes magyar bíróságok kizárólagos illetékességét. Amennyiben az adott bíróság illetékességének kikötése kizárt, úgy a Felek a hozzá helyileg legközelebb eső magyar rendes bíróság illetékességét kötik ki.
15.2. A jelen szerződésben foglaltakra és az Eladó illetve a Vásárlók között létrejövő jogviszonyokra a magyar jog az irányadó.
16. Jogviták rendezése
Társaságunk alapvető célja, hogy vásárlóit magas szinten kiszolgálja, az esetlegesen adódó vitákat békés úton a fogyasztók számára megnyugtató módon megállapodással rendezze.
Amennyiben mégis jogvitára kerülne a sor, tájékoztatjuk, hogy a a fogyasztónak lehetősége van a jogviták rendezésére az ún. ODR platformon keresztül. Az ODR link elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr.
A fogyasztónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni, az illetékes békéltető testület neve: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület.
Tájékoztatjuk, hogy a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon +36 22 510-310. E-mail bekeltetes@fmkik.hu. Ügyfélfogadási idő Minden kedden, szerdán: 13 – 15 óra között Minden pénteken: 9 – 11 óra között.